Rozbudowa budynku do kompleksowej rehabilitacji i terapii dzieci i młodzieży wielorako niepełnosprawnej w tym uczęszczających do Społecznych Szkół Specjalnych Podstawowej i Gimnazjum prowadzonych przez Fundację „Otwartych Serc” w Sulejówku


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty