Program sceniczny zaprezentowany 27 maja 2017 r na stadionie miejskim Wiktoria podczas Pikniku rodzinnego z okazji Dnia dziecka.