Historia szkoły

Fundację powołała grupa Dzielnych Matek które chciały lepszych warunków życia i rozwoju dla swoich niepełnosprawnych dzieci. ​

Założycielki: ​

Małgorzata Chocianowska, Ewa Bogumiła Florczuk, Bożena Anna Florowska, Zbesława Teresa Głażewska, Janina Franciszka Kaska, Grażyna Bożena Majewska, Barbara Pawlica, Wiesława Pieńkowska, Barbara Maria Wawrzyńczak, Grażyna Zdun​

Pierwszym prezesem Fundacji z woli Matek Założycielek została Pani Barbara Maria Wawrzyńczak. Pełniła tę funkcję do 28.02.1996 roku. ​

Fundacja budynek który był do gruntownego remontu otrzymała w nieodpłatne użytkowanie od władz Miasta Sulejówek. ​

Władze Miasta od samego początku do chwili obecnej bardzo życzliwie i przyjaźnie wspierają Fundację.​
Bardzo dziękujemy za to wsparcie obecnemu burmistrzowi P. Arkadiuszowi Śliwie, Radnym obecnej i minionej kadencji, którzy nam zaufali i wyrazili zgodę na rozbudowę naszej szkoły na działce należącej do miasta.​

Ogromnym wkładem ciężkiej pracy, determinacji matek założycielek oraz wsparciu wielu ludzi dobrej woli został wyremontowany budynek i dnia 01-06-1993r uruchomiony został Dzienny Ośrodek Rewalidacji i Rehabilitacji.​
Następnie Fundacja powołała Zespół Dydaktyczno-Wychowawczy który w Kuratorium zarejestrowano pod nr 13/PSN/94 dnia 03 stycznia 1994. Od 01-06-1993 Zatrudniani byli pierwsi pracownicy: rehabilitantka, opiekunowie oraz kucharka.

Bożena Stabińska pracuje od 01-06-1993 r.​ Z oddaniem i sercem prowadzi kuchnię szkolną, organizując żywienie dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci.

Małgorzata Rudzka rehabilitantka jest drugim pracownikiem Fundacji z długoletnim stażem, którego chcemy przedstawić.​ W tamtych trudnych czasach, w ośrodku rehabilitacji słabo wyposażonym w sprzęt rehabilitacyjny, siłą swoich rąk i pomysłów skutecznie i z oddaniem prowadziła rehabilitację dzieci.​

Cecylia Terlecka zatrudniona na stanowisku księgowej i pracownika administracyjnego od 01-03-1995r.​ 0d 28.02. 1996r. Jest członkiem Zarządu Fundacji.​

1 marzec 1996 r. dyrektorem Ośrodka Rewalidacji i Rehabilitacji oraz Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego została Stanisława Bogusława Bieniek. ​Od tej pory organizacja pracy w Ośrodku Rewalidacji i Rehabilitacji oraz w Zespole Dydaktyczno-Wychowawczym była prowadzona merytorycznie zgodnie z wymogami Kuratorium.​

Pani Bieniek wprowadziła zajęcia lekcyjne z pedagogami specjalnymi, psychologiem ​ oraz rehabilitację​. Zajęcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb uczniów.

01 września 1998 Bogusława Bieniek otworzyła Szkołę Podstawową Specjalną „Otwartych serc”, która zapewnia bezpłatne nauczanie dzieciom niepełnosprawnym z terenów Sulejówka i okolic.​ Dyrektor Szkoły Pani Bogusława Bieniek pełniła jednocześnie funkcję Prezesa Fundacji.​

​2000 r. ​Pani Bieniek zrezygnowała z pracy i przeszła na emeryturę.​ Na swoje miejsce zarekomendowała Panią Aldonę Szubę, która pracowała już w szkole jako psycholog kliniczny.

ŚP. Pani Aldona Szuba, psycholog kliniczny, była Dyrektorem Szkoły i Prezesem Fundacji w latach 2000-2010​.

W 2001r. dotychczasową nazwę Fundacja Otwórzmy Serca Dzieciom Niepełnosprawnym z Sulejówka zmieniliśmy na ​ „Fundacja Otwartych Serc”.

Od 2003 r. jesteśmy organizacją pożytku publicznego​.

Aldona Szuba w czasie 10 letniej kadencji koncentrowała się na rozszerzaniu oferty edukacyjnej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej. Szeroką ofertę jaką wprowadzała było trudno realizować w warunkach lokalowych, którymi dysponowaliśmy.​

Zrodziła się chęć rozbudowy szkoły, która w 2010 roku wydawała się tylko marzeniem.​ Po odejściu Aldony Szuby dla nas wszystkich jej marzenie stało się wyzwaniem.​10 czerwca 2010 Aldona Szuba odeszła od nas, pozostawiając Fundację bez Prezesa i Dyrektora Szkoły. ​

Zarząd Fundacji zwrócił się z prośbą do Pani Bogusławy Bieniek o ponowne przyjęcie funkcji Prezesa i Dyrektora Szkoły.​

Funkcję Prezesa Fundacji Pani Bogusława Bieniek pełni nadal, natomiast funkcję Dyrektora Szkoły od dnia 1 września 2010r. ​ Zarząd Fundacji powierzył Pani Beacie Kulmie.​

W latach 2010 -2014 funkcję dyrektora Szkół pełniła Beata Kulma​. Pani Beata była również długoletnim pracownikiem Fundacji sprawowała funkcję dyrektora na pół etatu jednocześnie pracując w Szkole Podstawowej nr. 3 w Sulejówku.​

01 września 2012r. ​ Absolwentom Szkoły Podstawowej „Otwartych Serc”​ umożliwiliśmy kontynuację nauki powołując​. Społeczne Gimnazjum Specjalne „Otwartych Serc”,​ w budynku Zespołu Szkół nr.1 w Sulejówku przy ul.​ Idzikowskiego 2a​.

Gimnazjum mogliśmy powołać tylko dzięki życzliwości Pani Hanny Semeniuk dyrektora Zespołu Szkół nr.1 w Sulejówku. W naszym małym budynku po prostu nie mieściliśmy się. Pani Dyrektor przyjęła nas, udostępniła klasę lekcyjną, gdzie mogli się uczyć uczniowie naszego gimnazjum. ​
Pani Dyrektor bardzo dziękujemy.​

Dziękujemy też Pani Grażynie Szareckiej właścicielce Szkoły Muzycznej oraz Panu Arturowi Abramowiczowi właścicielowi Szkół imienia Zofii i Jędrzeja Moraczewskich za okazaną nam pomoc w okresie kiedy najbardziej jej potrzebowaliśmy. Był to okres kiedy borykaliśmy się z bardzo trudnymi warunkami lokalowymi. ​ Ale mieliśmy już plany na rozbudowę.​

Prowadzenie zajęć lekcyjnych w kilku miejscach było trudne logistycznie wymagało dużego zaangażowania i odpowiedzialności. ​Zarząd Fundacji podjął decyzję o konieczności zatrudnienia dyrektora na pełny etat.​
1 września 2014r Zarząd funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum powierzył Pani Beacie Strzalińskiej.​

​​Od 01-09-2014 – Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest Beata Strzalińska​.

Beata Strzalińska już jako uczennica L.O. w Sulejówku następnie studentka Pedagogiki Specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej pracowała jako wolontariusz w naszej szkole, a po ukończeniu studiów podjęła pracę jako pedagog specjalny.​

Historia budowy​

2010 myśl, marzenie Aldony​


2010-2013 marzenia przekuliśmy w plany, projekty i decyzje. Projekt budowlany szkoły wykonała Pani Urszula Dąbrowska Pracownia Projektowa PRODĄB. Dnia 05-08-2013r uzyskaliśmy pozwolenie na budowę Decyzja nr 94/2013.​

Budowy jednak nie rozpoczęliśmy z powodu braku środków finansowych. Przez trzy lata od 2013r do 2016 szukaliśmy możliwości finansowych, pisaliśmy wnioski o dotację, jednak bez sukcesu. ​
Przez cały ten czas nie mieliśmy wystarczającego wkładu własnego.​

W 2016 nasz projekt rozbudowy budynku Szkoły złożyliśmy do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Wykazaliśmy że w naszej szkole rehabilitacja jest na bardzo wysokim poziomie i jest niezbędna w rozwoju osób niepełnosprawnych. Mieliśmy już zgromadzone środki finansowe w kwocie ​350 tys. złotych. W BS Halinów uzyskaliśmy promesę na udzielenie kredytu. Mogliśmy wykazać, że posiadamy środki na pokrycie kosztów budowy w 50%.​

Wniosek o dofinansowanie rozbudowy szkoły rozpatrzony pozytywnie !!!​

13 lipca 2017r. podpisaliśmy umowę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na realizację projektu „Rozbudowa budynku Szkoły do kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.​

Natychmiast przystąpiliśmy do przygotowania przetargu.​ W przygotowaniu, ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu pomogła nam bezinteresownie Pani Agata Zalewska wieloletni pracownik samorządu lokalnego zajmujący się przygotowywaniem przetargów.​

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło dnia 22 września 2017. Przetarg wygrała Firma Tom-Bud Tomasz, Andrzej Węgłowski 06-100 Pułtusk.​ 5 października 2017​ podpisanie umowy z firmą budowlaną​.

9 października 2017 – rozpoczęcie budowy !!!​

5 listopad 2018r. w roku 100-lecia odzyskania niepodległości budowa zakończona.​ Mimo że budowę zakończyliśmy na początku listopada 2018r. to jednak nie mogliśmy użytkować naszej nowej szkoły do ​ 30 sierpnia 2019r. ponieważ zmagaliśmy się z różnego rodzaju formalnościami wymaganymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.​ Starostwo powiatowe wydało taką decyzję 30 sierpnia 2019r.​

​W imieniu całej społeczności Fundacji „Otwartych Serc” dziękuję wszystkim którzy nas wspierali nawet w sprawach tych najdrobniejszych, bo bez ich wsparcia nie moglibyśmy zrealizować tak ważnego i potrzebnego zadania.​
Również dziękuję tym którzy nas nie wspierali, bo dzięki nim byliśmy jeszcze bardziej zdeterminowani i zmotywowani, w dążeniu do celu.​