Nauczyciele

Wszyscy nauczyciele naszej szkoły są profesjonalnie przygotowani do pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Są absolwentami uczelni wyższych z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki). Ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje na kursach i studiach podyplomowych.

Wieloletnie doświadczenie pozwala naszej kadrze dostosować metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, krok po kroku wdrażać i realizować wyznaczone cele edukacyjne we współpracy również z rodzicami.

W szkole pracują specjaliści z zakresu: logopedii, rehabilitacji, psychologii, integracji sensorycznej, hipoterapii, terapii pedagogicznej, komunikacji alternatywnej, fizjoterapii.

Nauczyciele, terapeuci i wszyscy inni pracownicy ściśle współpracują ze sobą stwarzając podopiecznym odpowiednie, przyjazne warunki do wszechstronnego rozwoju w mirę możliwości i zainteresowań każdego z naszych wyjątkowych uczniów.

Skład Zarządu Fundacji Otwartych Serc”​

​Cecylia Terlecka – ​ Prezes Fundacji
Stanisława Bogusława Bieniek – Członek Zarządu​
Beata Strzalinska – Członek Zarządu
Arkadiusz Gawiński – Członek Zarządu​

Skład Rady Fundacji ​

Grażyna Zdun Przewodnicząca Rady Fundacji​
Irena Kruk Członek Rady​
Ewa Florczuk Członek Rady​
Bożena Florowska Członek Rady​
Wiesłąwa Pieńkowska Członek Rady​
Teresa Wyrostkiewicz Członek Rady​

Za swoją pracę w Zarządzie i w Radzie osoby te nie pobierają wynagrodzenia.​

Kto rano nas budzi lekcją w samochodzie,
ćwiczy naszą pamięć, wychowuje w zgodzie?
Pani Prezes

Kto dyrektoruje wolą swą niezłomną,
prowadzi uśmiechem z zachętą ogromną?
Pani Dyrektor

Kto myśli o nas i dba o szkolne finanse,
byśmy mogli rozwijać talenty i szanse?
Pani Księgowa

Kto nas przewozi busem codziennie,
wozi na wycieczki i „na konie” niezmiennie?
Pan Zbyszek

W dużym garnku woda kipi i paruje.
Kto w nim pyszną zupę nam ugotuje?
Pani Bożenka

Kto co dnia dokładnie sprząta nasze sale,
Kto karmi i myje, pilnuje nas stale?
Pani Anielka, Pani Agnieszka

Kto nam usprawnia nogi i ręce,
wzmacnia kręgosłupy, ćwiczy coraz więcej?
Pani Ewa, Pani Małgosia, Pan Marcin

Kto przeprowadza rzetelne badania,
sprawdza postępy, wskazuje niedociągania?
Pani Cecylia

Kto z nami ćwiczy język niesforny,
by stał się giętki, a nie oporny?
Pani Kinga

Któż nam rozjaśnia nasz umysł młody,
uczy słuchać i patrzeć na piękno przyrody,
każe nam walczyć z każdą naszą wadą,
wspiera przykładem i dobrą radą?
Pani Ania, Pani Ela, Pani Gosia, Pani Małgosia, Pani Beata

Kto doradza rodzicom i nadal o dzieciach pamięta,
z dobrocią i łakociami odwiedza nas w każde święta?
Pani Irena

Kto w czwartki na hipoterapii z końmi nas zaprzyjaźnia?
Kto sprawia że w „Dworku” mocniej pracuje nasza wyobraźnia?
Pan Robert